]]>
DILLUNS, 06 DE NOVEMBRE, 2017
imprimir
Exposició al públic de llistes electorals

Es podran consultar a l’Ajuntament en horari d’oficina, del 3 al 10 de novembre, ambdós inclosos, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamacions.
Les llistes electorals s’exposen al públic perquè les persones interessades les consultin a l’efecte de presentar reclamacions. En virtut del què estableix l’article 41 de la Llei orgànica del règim electoral general, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se’n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment. (Acord Junta Electoral Central 2/10/1995).

Darrera actualització: 06/11/2017 10:22
 IMATGES 
AMPLIAR IMATGE
Urna
Urna