Relació llocs de treball

PLANTILLA DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 2020

Actualment, a l'Ajuntament de Vilanova de Sau no hi ha càrrecs de confiança ni  personal directiu.

A. Personal funcionari:

  • Secretari-Interventor amb habilitació nacional (grup A1): 1
  • Tècnic/a de suport jurídic (Grup A1): 1

B. Personal laboral:

  • Administrativa (grup C1): 1
  • Operari de manteniment (E): 1
  • Monitor/a de menjador (E): 1

C. Retribucions brutes del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament

Personal  funcionari (secretari i tècnic de suport jurídic)  
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS (SECRETARI-INTERVENTOR)  9.707,34 €
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS (TÈCNIC DE SUPORT JURÍDIC 80%)      12.187,81 €
TRIENNIS FUNCIONARIS 1.494,41 €
COMPLEMENT DE DESTÍ (SECRETARI-INTERVENTOR)  4.462,71 €
COMPLEMENT DE DESTÍ (TÈCNIC DE SUPORT JURÍDIC 80%)  5.111,79 €
COMPLEMENT ESPECÍFIC (SECRETARI-INTERVENTOR)  17.786,97 €
COMPLEMENT ESPECÍFIC (TÈCNIC DE SUPORT JURÍDIC 80%)  3.418,80 €
Personal laboral  
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX ADMINISTRATIVA  14.829,58 €
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX BRIGADA  10.700,00€
ALTRES REMUNERACIONS-COMPLEMENT DESTÍ BRIGADA  4.700,00 €
ALTRES REMUNERACIONS-COMPLEMENT ESPECÍFIC BRIGADA  15.500,00 €
PERSONAL LABORAL TEMPORAL MONITORA  8.158,12 €
PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINES  5.800,00 €
PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANS OCUPACIÓ  7.018,04 €
Incentius al rendiment  
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRATIVA  9.363,52 €
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT MONITORA  1.243,57 €
Darrera actualització: 28.02.2020 | 10:44
Darrera actualització: 28.02.2020 | 10:44