Ajuts i subvencions

Dilluns, 9 de setembre de 2019 a les 00:00

L’Ajuntament de Vilanova de Sau ha convocat diferents ajuts i subvencions.

Subvenció a la rehabilitació d’habitatges i per fomentar la construcció. Aquestes subvencions van  destinades a la rehabilitació d'edificis i per al foment de la construcció de nous habitatges en el municipi de Vilanova de Sau per a l'any 2019.

Subvencions al foment de la natalitat. Podran ser beneficiaris/àries les persones físiques. Pares, mares o tutors, veïns de Vilanova de Sau i empadronats en el municipi, que tinguin un segon o successius fills, siguin biològics o adoptius.

Subvenció enterrament.  Aquesta subvenció està destinada ajudar en les despeses de sepeli a les famílies en el municipi de Vilanova de Sau per a l'any 2019.

Subvenció urgència social.  L'objectiu d'aquestes subvencions és atorgar prestacions econòmiques d'urgència social a les famílies necessitades del municipi.
Podran ser beneficiaris de les ajudes qualsevol persona i / o família que es trobin en una situació de dificultat socioeconòmica i per les quals les ajudes establertes siguin necessaris per a contenir o evitar l'empitjorament de la situació.

Subvencions per la mobilitat dels joves.  Podran ser beneficiaris/as d'aquestes subvencions les persones físiques que reuneixin les següents condicions:
Estar empadronat/da a Vilanova de Sau, com a mínim durant un any.
Tenir entre 16 i 25 anys.
Cursar batxillerat, estudis universitaris, cicles formatius de grau superior o grau mitjà homologats per la Generalitat de Catalunya.
En el cas de les persones joves que no tenen nacionalitat espanyola, tenir permís de la residència.

Subvencions a l’escolarització. L’objectiu és fomentar l’escolarització al poble de Vilanova de Sau evitant la reducció d’alumnes de l’escola rural. El termini de sol·licitud finalitza al mes de la publicació de l’anunci.

Podeu trobar més informació i descarregar els edictes a: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=830360009

Darrera actualització: 09.09.2019 | 15:13