Relació de llocs de Treball

Actualment  a l'Ajuntament de Vilanova de Sau no hi ha càrrecs de confiança ni  personal directiu.
 
 
A. PERSONAL FUNCIONARI:

 Secretari-Interventor amb habilitació nacional (grup A1):1

 Tècnic/a de suport jurídic (Grup A1):1

 B. PERSONAL LABORAL:

 Administrativa (grup C1):1

Operari de manteniment (E):1

 Monitor/a de menjador (E): 1 


C. RETRIBUCIONS BRUTES DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJUNTAMENT

   
Personal  funcionari (secretari i tècnic de suport jurídic)  
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS    26.950,44€
TRIENNIS FUNCIONARIS       3.800,07€
COMPLEMENT DE DESTÍ     14.352,73€
COMPLEMENT ESPECÍFIC     17.470,82€
Personal laboral  
PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA    13.618,34€
PERSONAL LABORAL FIX BRIGADA    19.228,89€
PERSONAL LABORAL TEMPORAL MONITORA      7.344,72€
PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINES      5.916,58€
   
Incentius al rendiment  
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRATIVA      8.772,86€
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT BRIGADA      4.182,41€
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT MONITORA      1.224,12€
Darrera actualització: 07.02.2019 | 09:53
Darrera actualització: 07.02.2019 | 09:53