Canvi de domicili del permís de circulació del vehicle

Per poder liquidar l'Impost de vehicles de tracció mecànica al nostre municipi s'ha de canviar el domicili del permís de circulació del vehicle.

Aquest tràmit es pot dur a terme a les oficines de l'ORGT si es compleixen totes aquestes condicions:

 • El nou domicili ha de pertànyer a un municipi que hagi delegat la gestió de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica a l'ORGT.
 • El municipi VILANOVA DE SAU té delegada la gestió de l'IVTM a l'ORGT.
 • Només poden fer aquesta tramitació davant les oficines de l'ORGT les persones físiques. Les persones jurídiques s'han d'adreçar a la Prefectura de Trànsit. Cal demanar cita prèvia al web de la DGT 

Quin cost té:

El tràmit és gratuit.

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones físiques propietàries de vehicles i/o titulars d'un permís de conducció que estiguin empadronades a Vilanova de Sau.

Cal aportar:

 • Sol·licitud:

  Signada pel titular del vehicle, amb el nou domicili. En el cas que hi hagi més d’un titular, l’hauran de signar tots. Us el podeu descarregar a l'enllaç del tràmit de l'ORGT.

 • Original del DNI:

  DNI en vigor del titular o titulars del vehicle amb el nou domicili. Si encara no hi consta l'adreça actual, s'haurà d'aportar un certificat d'empadronament amb l'adreça correcta.

 • Original del permís:

  O bé la llicència de circulació i la fitxa tècnica del vehicle o declaració jurada si l'ha perdut.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Organisme de Gestió Tributària, Edifici 'El Sucre' , C/ Historiador R. Abadal , 5 08500 Vic

Darrera actualització: 28.02.2019 | 12:33