Canvi de residència dins el municipi al Padró Habitants.

S’ha de sol·licitar a l’Ajuntament per tal de fer la modificació i la seva tramitació serà immediata a partir de la recepció i validació de la documentació necessària.

Quin cost té:

Sense cost

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d’edat que estigui empadronada al municipi.

Cal aportar:

 • Sol·licitud o sol·licitud col·lectiva indicant modificacions o canvi de domicili.
 • DNI, Passaport o permís de conduir del sol·licitant.
 • Estrangers de la Comunitat Europea:

  Targeta d’estranger, passaport o document d’identitat del país.

 • Estrangers d’altres països:

  Passaport o permís de residència.

 • Menors d’edats casats:

  A més, llibre de família

 • Autorització signada per l'interessat:

  Si el sol·licitant actua en nom d'una altra persona.

 • Fotocòpia del DNI del interessat:

  Si el sol·licitant actua en nom d'una altra persona.

 • Escriptura de propietat o compra venda on consti la persona sol·licitant.
 • Contracte d'arrendament vigent on consti la persona sol·licitant.
 • Contracte de subministrament de serveis on consti la persona sol·licitant.
 • Si a l’habitatge ja hi ha alguna persona empadronada:

  És necessari aportar l’autorització i la fotocòpia del DNI d’un dels residents majors d’edat, les altes s’inclouran en el mateix full.

 • Si a l’habitatge no hi ha ningú empadronat:

  Si a l’habitatge no hi ha ningú empadronat i no és pot aportar escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d’habitabilitat o si van a nom d’una altra persona es pot aportar Autorització propietari o arrendatari.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Presentant la sol.licitud junt amb la resta de documentació necessària

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Passeig de Verdaguer, 7 - 08519 Vilanova de Sau - Barcelona
Telèfon:93 884 70 06
Fax: 93 884 71 06
Adreça electrònica: vilanovas@vilanovadesau.cat
Horari:  
Matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00h
Tardes: dilluns alterns de 17.00h a 21.00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 10.01.2019 | 12:59