Inscripció d’animals de companyia al cens municipal

Les persones posseïdors de gossos, gats i fures tenen l’obligació de Registrar-los al Cens municipal d’animals de companyia ANICOM.

Les dades comunicades s'inclouran en el Registre general d'animals de companyia. El Registre general d'animals de companyia és el conjunt de dades d'identificació dels animals de companyia dels censos municipals de Catalunya.

L'aplicació informàtica del Registre és l'ANICOM, a la qual tenen accés tots els municipis per fer consultes de dades del Registre i per incorporar i modificar les dades que el configuren.

Per tal d'acomplir amb aquestes obligacions, cal tenir en compte dues situacions:

• Si l'animal no duu identificació, la persona propietària/posseïdora ha de portar-lo al veterinari per a identificar-lo. El professional veterinari li lliura el document acreditatiu de la identificació amb el qual, la persona propietària/posseïdora s'ha de dirigir a l'ajuntament on resideix l'animal per formalitzar el cens. El personal veterinari comunica les dades al Registre.

• Si l'animal duu identificació, la persona propietària/posseïdora s'ha de dirigir a l'ajuntament del municipi on resideix habitualment l'animal, o bé a la Secció de Protecció dels Animals de Companyia amb el document de comunicació de dades i la documentació acreditativa que correspongui (vegeu l'apartat de 'Documentació'.)

Quin cost té:

Gratüit

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona propietària o posseïdora d'un gos, gat o fura

Cal aportar:

 • Cal portar DNI del titular de l’animal i cartilla del veterinari.

  1.Formulari 'Comunicació de dades al Registre general d'animals de companyia (ANICOM) i al cens municipal per part de la persona propietària o posseïdora',.
  2.Documentació acreditativa que correspongui:
  a.En cas de nova inscripció al RGAC d'un animal provinent fora de l'Estat cal annexar la còpia del passaport.
  b.En cas de nova inscripció d'un animal provinent d'un altre Registre dins de l'Estat. Cal annexar la documentació acreditativa de la identificació de l'animal (exemple: document de la REIAC, cartilla veterinària, etc.).
  c.En cas de canvi de propietari de l'animal cal annexar la documentació que l'acredita (contracte de compravenda, document d'adopció,...).
  ◦En el cas de donació el document que l'acredita ha d'informar de les següents dades: ◦Dades d'identificació bàsiques del nou i de l'anterior propietari (nom i cognoms, número de document d'identitat).
  ◦Dades bàsiques de l'animal (espècie i número de microxip).
  ◦Voluntat de donació de l'animal per part de l'anterior propietari al nou propietari.
  ◦Ha d'estar signat per l'anterior i el nou propietari.
  ◦Ha d'informar de la data de la donació.
  ◦En cas de mort de la persona propietària la persona que rep en herència o llegat l'animal ha de presentar els següents documents: ◦En cas de successió testada: document d'acceptació de l'herència, certificat de defunció, certificat d'últimes voluntats i còpia del testament.
  ◦En cas de successió intestada: acta de declaració d'hereus abintestat, certificat de defunció i certificat d'últimes voluntats.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  El termini per a fer-ho és: a .de tres mesos des del naixement de l'animal, o b. de 30 dies des de: ◦la data d'adquisició (compra, adopció, donació o llegat), ◦la data del canvi de residència, ◦la mort de l'animal, o ◦la modificació d'altres dades incloses en el cens.

Darrera actualització: 19.02.2020 | 13:17