Sol·licitud llicència activitats o comunicació d’inici activitats

Document per sol·licitar llicència d’activitats o bé comunicació d’inici d’activitats.

Quin cost té:

La quantia de la taxa serà el cost de l'emissió dels informes externs necessaris per la tramitació de l'expedient en virtut del servei d'assistència tècnica prestat pel Consell Comarcal d'Osona

Cal aportar:

 • Sol·licitud simultània de llicència urbanística d’obres.
 • Activitat de l’annex I:

  - 4 exemplars que contenen la documentació establerta en els articles 17 i 18 de la Llei 20/2009.

 • Activitat de l’annex II (articles 39 dela Llei 20/2009 i 21 OA):

  - Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic
  - 3 exemplars del projecte bàsic o executiu redactat per tècnic competent i visat.
  - Documentació per autorització d’abocament d’aigües residuals o connexió al clavegueram.
  - Designació de tècnic d’execució del projecte (nom, titulació,adreça) - qüestionari d’activitat.
  - Dades específiques de l’activitat ramadera (article 59 OA) - qüestionari d’activitat.

 • Activitat de l’annex III:

  - 2 exemplars del projecte bàsic o memòria (article 52.3 dela Llei20/2009)
  - Documentació per autorització d’abocament d’aigües residuals, si s’escau
  - Certificat tècnic o declaració responsable i conjunta del titular de l’activitat i de l’instal·lador (article 52.3. b dela Llei 20/2009).

 • Activitat innòcua:

  - 2 exemplars de la documentació tècnica
  - Certificat tècnic o declaració responsable i conjunta del titular de l’activitat i de l’instal·lador (article 92 b) OA).

 • Resguard d’haver fet el pagament de la taxa d'altres .....

Canals de tramitació:

 • Presencial

  - La llicència s’ha de sol.licitar per escrit i s’ha d’acompanyar de la documentació que calgui depenent de la sol.licitud ( projecte, memòria ect...).
  - Cal presentar la documentació per triplicat.

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Passeig de Verdaguer, 7 - 08519 Vilanova de Sau - Barcelona
Telèfon:93 884 70 06
Fax: 93 884 71 06
Adreça electrònica: vilanovas@vilanovadesau.cat
Horari:  
Matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00h
Tardes: dilluns alterns de 17.00h a 21.00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 26.11.2018 | 11:37