Consells per la cria d’aus per a autoconsum a Catalunya

Dilluns, 7 de febrer de 2022 a les 00:00

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal omplir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.

Què s'entén per explotació avícola d'autocosum?

Són aquelles explotacions en què es crien aus destinades exclusivament al consum familiar amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d’ous per a consum o bé 210 kg de pes viu per any en cas d’avicultura de carn segons el pes dels animals (corresponen a una capacitat d’entre 50 i 70 pollastres/any).

Cal comprar els pollets en establiments autoritzats i amb codi REGA, i també cal que les explotacions estiguin inscrites al Registre d'Explotacions Ramaderes de Catalunya.

Mesures de bioseguretat

Les explotacions avícoles d'autoconsum han de reforçar les mesures de bioseguretat per reduir el risc d'introducció i propagació de malalties.

  • Protegir les aus d'autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec, cigonya)
  • Impedir l'accés de les aus salvatges a l'aigua i al menjar de les aus d'autoconsum.
  • No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.

Mesures d'higiene

  • Cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s'allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores.
  • Cal una correcta gestió de la gallinassa i les baixes.

Consulteu més informació al tríptic de la Generalitat (PDF) i a la web de la Generalitat: http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/La-cria-daus-per-a-autoconsum-a-Catalunya

Darrera actualització: 07.02.2022 | 11:11