Relació llocs de treball

PLANTILLA DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 2023

Actualment, a l'Ajuntament de Vilanova de Sau no hi ha càrrecs de confiança ni  personal directiu.

A. Personal funcionari:

  • Secretari-Interventor amb habilitació nacional (grup A1): 1
  • Tècnic/a de suport jurídic (Grup A1): 1

B. Personal laboral:

  • Administrativa (grup C1): 1
  • Operari de manteniment (E): 1
  • Monitor/a de menjador (E): 1

C. Retribucions brutes del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament

Personal  funcionari  
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS (SECRETARI-INTERVENTOR)  10.800,00€
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS (TÈCNIC DE SUPORT JURIDIC 80%)  12.298,00€
TRIENNIS FUNCIONARIS     2.002,00€
COMPLEMENT DE DESTÍ (SECRETARI-INTERVENTOR)    4.808,00€
COMPLEMENT DE DESTÍ (TÈCNIC DE SUPORT JURÍDIC 80%)    5.158,00€
COMPLEMENT ESPECÍFIC (SECRETARI-INTERVENTOR)  19.150,00€
COMPLEMENT ESPECÍFIC (TÈCNIC DE SUPORT JURÍDIC 80%)    3.450,00€
Personal laboral  
RETRIBUCIONS BÀSQUES PERSONAL LABORAL FIX ADMINISTRATIVA  12.166,00€
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX  BRIGADA    2.905,00€
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX (BRIGADA RELLEVISTA)    8.963,00€
ALTRES REMUNERACIONS-COMPLEMENT DESTÍ ADMINISTRATIVA  13.990,00€
ALTRES REMUNERACIONS-COMPLEMENT DESTÍ BRIGADA-    1.250,00€
ALTRES REMUNERACIONS-COMPLEMENT DESTÍ BRIGADA RELLAVISTA-    4.990,00€
ALTRES REMUNERACIONS-COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRATIVA    1.830,00€
ALTRES REMUNERACIONS-COMPLEMENT ESPECÍFIC BRIGADA-    4.150,00€
ALTRES REMUNERACIONS-COMPLEMENT ESPECÍFIC  BRIGADA RELLAVISTA-  16.600,00€
PERSONAL LABORAL TEMPORAL (PLANS OCUPACIÓ)       7.500,00€
Gratificacions  
GRATIFICACIONS        300,00€
Darrera actualització: 02.02.2023 | 10:32
Darrera actualització: 02.02.2023 | 10:32