Bústia ètica

L'Ajuntament de Vilanova de Sau posa a disposició de la ciutadania, la bústia ètica. És un canal segur per impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern.

Accedir a la bústia ètica

La Bústia ètica és un canal electrònic segur que permet a qualsevol persona fer alertes, de forma anònima i amb garantia de confidencialitat, sobre males pràctiques o conductes irregulars a l'Ajuntament de Vilanova de Sau i el seu sector públic, en àmbits com aquests:

Actuacions públiques dels alts càrrecs i del personal directiu.

Actuacions relacionades amb la contractació pública.

Actuacions públiques del personal de la funció pública.

La persona alertadora és una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. La Bústia ètica és un mitjà de participació ciutadana segur, mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar conductes que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser contràries al dret o als principis i valors ètics i a les conductes exigibles.

Per altra banda, si es vol expressar una queixa o un suggeriment sobre la ciutat o la gestió d'algun tema municipal el més indicat és fer-ho a través del canal de queixes i suggeriments. 

Accedir al tràmit de queixes i suggeriments

Darrera actualització: 14.12.2023 | 13:30