Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per millorar l'atenció presencial als ciutadans a les oficines de l'ORGT, s'ha establert, de forma obligatòria, el servei de cita prèvia.

>> Accedir a demanar cita prèvia a l'Organisme

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

>> Accedir a la pàgina de l'Organisme

Atenció presencial

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment, us podeu adreçar a qualsevol Oficina de gestió tributaria, reservant cita prèvia

 

Darrera actualització: 20.09.2022 | 12:31
Darrera actualització: 20.09.2022 | 12:31