Notificacions electròniques

Accés a notificacions electròniques e-Notum

L'e-Notum és un servei que permet realitzar notificacions, als ciutadans/empreses, d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a la contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc.) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. El servei garanteix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.

Les persones interessades poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits. És indispensable disposar d’una adreça electrònica per tal de poder ser notificat per mitjans electrònics i ha de complir els requisits legalment previstos.

Es pot accedir amb certificat digital o contrasenya d’un sol ús.

Per poder rebre o revocar les notificacions electròniques, cal que prèviament ens feu arribar l'autorització e-notum adjunta.

Darrera actualització: 31.01.2020 | 09:12
Darrera actualització: 31.01.2020 | 09:12