Perfil de contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals, les seves adjudicacions,modificacions i pròrrogues o licitacions suspeses i resolucions anticipades a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent:

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament

Darrera actualització: 31.01.2020 | 07:34
Darrera actualització: 31.01.2020 | 07:34