Grups municipals

Grups municipals

D’acord amb l’article 24 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’han constituit a l’Ajuntament els grups polítics següents:

Som-hi Vilanova i Sau Candidatura de Progrés (CP)

Portaveu: Sr.Jaume Orra Muntadas

Independents per Vilanova de Sau (IPVS)

Portaveu: Sra Mila Martinez Adan

Darrera actualització: 22.08.2023 | 09:32
Darrera actualització: 22.08.2023 | 09:32