Convocatòria de les subvencions a particulars a la Xarxa de Parcs Naturals per a l'any 2024

Dilluns, 10 de juliol de 2023 a les 10:00

Us informem que ja ha sortit publicada la nova convocatòria i les bases específiques per concedir subvencions en règim de concurrència competitiva per a fomentar les activitats forestals, agrícoles-ramaderes, les d'empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d'entitats culturals, cíviques, esportives i pedagògiques i les instal·lacions tèrmiques de biomassa, l'eficiència i estalvi energètic en edificis, dins l'àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (2024).

Termini de presentació de sol·licituds:  Del 30 de juny al 20 d'agost de 2023

Període d'execució
Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període 1 de gener de 2024 al 31 de desembre de 2024

Termini i forma de justificació
Les subvencions atorgades s'hauran de justificar entre el 2 de gener de 2025 i el 31 de març de 2025.

En aquest enllaç trobareu un tutorial de com presentar la subvenció: https://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/faqs-subvencions-particulars

Enllaç per presentar telemàticament les sol·licituds: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/

 

Trobareu les bases, la convocatòria de les subvencions, el model d'instància i model de justificació els documents adjunts per poder descarregar.

Darrera actualització: 10.07.2023 | 10:21