Convocatòria per contractar un/a vigilant per la piscina municipal estiu 2021

Dilluns, 3 de maig de 2021 a les 08:00

L’Ajuntament de Vilanova de Sau obre la convocatòria del procés de selecció per contractar una persona encarregada de vigilar el recinte de la piscina per ocupar el lloc de treball de personal laboral temporal de durada determinada.

Les bases que regulen aquest procés selectiu les podeu descarregar als documents adjunts també els podeu consultar en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Les instàncies hauran de ser presentades al Registre General de l’Ajuntament dins el termini improrrogable de 20 dies naturals a comptar des del 4 de maig, l’endemà de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran exclusivament en aquesta web municipal www.vilanovadesau.cat i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 04.05.2021 | 12:36