Decretat l’estat d’excepcionalitat per sequera

Dilluns, 8 de maig de 2023 a les 00:00

A Vilanova de Sau, recordem que segueix vigent el BAN que es va publicar l'estiu del 2022 on l'Ajuntament demanava a la població que prengués consciència del problema d’escassetat d’aigua i que col·laborés fent-ne un ús responsable.

L’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i el Govern de la Generalitat han declarat l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica, fet que suposa entrar en un nou escenari que estableix diverses mesures per fer un consum responsable d’aigua.

Això implica una intensificació de les limitacions en el consum d’aigua vigents des de l’entrada en alerta. En aquesta fase d’excepcionalitat es decreta consum màxim per habitant i dia de 230 litres, però el total resultant de litres cal repartir-lo per al consum de boca, per al consum comercial, industrial, ramader i agrícola, és a dir, per a usos domèstics, comercials i econòmics.

Les mesures d’aplicació per a tots els municipis en excepcionalitat, són les següents:

CONSUM D’AIGUA
El volum total d’aigua que entri als dipòsits municipals no pot superar els 230 litres per habitant i dia, incloent-hi les activitats econòmiques i comercials.

REG
Prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte per regs de supervivència amb l’ús de regadora o gota a gota de les 20 a les 8 h. També està prohibit el reg de la gespa excepte a les superfícies destinades a la pràctica esportiva federada, sense superar els 450 m3/ha/mes.
La prohibició de reg no afecta a les aigües recollides de la pluja ni a les regenerades de depuradora.

FONTS ORNAMENTALS
Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals; llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte que facin de suport vital a la vida aquàtica.

NETEJA DE CARRERS I DE MOBILIARI URBÀ
Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrer, de clavegueram, de paviments, de façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o per a la seguretat viària.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE
Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i de matèria en suspensió a l’aire.

GRANGES
L’ús de l’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i la neteja dels animals i del recinte. En el cas de la neteja del recinte, només en les quantitats imprescindibles per garantir les condicions sanitàries.

NETEJA DE VEHICLES
Es permet la neteja de vehicles en establiments comercials especialitzats que comptin amb sistemes de recirculació d’aigua. Fora d’aquests establiments, només es poden netejar vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb galleda i esponja.

OMPLIR PISCINES
L’ús d’aigua potable per omplir piscines queda limitat al reompliment parcial de piscines amb sistemes de recirculació d’aigua en les quantitats indispensable per garantir la qualitat sanitària de l’aigua i en centres educatius l’ompliment parcial o complet de piscines desmuntable de menys de 500 litres.

 

Els següents enllaços podeu trobar més informació:

 

Darrera actualització: 08.05.2023 | 19:48