Obertura de les piscines municipals 2020

Dijous, 18 de juny de 2020 a les 00:00

A partir del proper dimecres 24 de juny s'obriran les piscines municipals i tancaran el 31 d’agost. L’horari será de 10:30h del matí a les 19:30 de la tarda.

Com cada any es poden adquirir els abonaments a les mateixes piscines.               

Aquest any s’han de complir les següents indicacions sanitàries per poder minimitzar el risc de transmissió del Coronavirus:

  • Cal verificar disponibilitat per accedir a les instal·lacions trucant al 610 47 44 84 . En el supòsit de molta ocupació, per garantir l’accés de més usuaris, es podran organitzar torns en diferents franges horàries, amb previsió del temps de neteja entre torns si escau.
  • No podran fer ús de les instal·lacions les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
  • Tothom ha de reforçar la higiene de mans mitjançant el rentat freqüent amb aigua i sabó i usant gels hidroalcohòlics.
  • Les persones de 6 anys o més han d’utilitzar mascaretes als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic que es trobi obert al públic quan per algun motiu justificat no sigui possible mantenir la distància de seguretat interpersonal de com a mínim 2 metres, amb l’excepció de les que s’acullin als supòsits previstos a l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig.
  • L’accés dels usuaris a les instal·lacions es realitzarà de forma que es tingui en compte l’aforament i respectant la possibilitat que dins les instal·lacions s’asseguri una distància mínima de 2 m entre persones. Tots els objectes personals (tovallola, cremes, calçat d’ús exclusiu per a la piscina, motxilles, etc,) han de romandre dins el perímetre de seguretat establert, evitant el contacte amb la resta d’usuaris.
  • L’ocupació màxima dels lavabos i vestidors és d’una persona fins a 4 m2, excepte en els supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permet la utilització per la persona acompanyant .
  • No es pot fer ús de les dutxes dels vestidors.

Darrera actualització: 18.06.2020 | 14:23