Ple celebrat dilluns 6 de febrer

Divendres, 17 de febrer de 2023 a les 00:00

El passat dia 6 de febrer es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores.

En el primer punt es va aprovar, per unanimitat dels regidors, les anteriors dels dies 5 de desembre de 2022 i 23 de gener de 2023. A continuació es va posar a disposició d’ells els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament i l’alcalde va donar compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària.

En el punt següent, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 31 de desembre 2022. En un altre punt, es va donar a conèixer la lluita contra la morositat en operacions comercials en relació el pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament corresponent al quart trimestre de 2022.

En el punt 6è és va aprovar per majoria definitivament el “projecte de millora de l’abastament d’aigua a Vilanova de Sau” desprès de desestimar les al·legacions presentades. Tot seguit, es va aprovar el Compte de Gestió de l’ORGT per a l’exercici 2022.

Podreu consultar, properament en l’acta del Ple, el detall i la informació ampliada.

Darrera actualització: 17.02.2023 | 11:56