Ple celebrat dimarts 2 de maig

Dimarts, 16 de maig de 2023 a les 00:00

El passat dia 2 de maig es va celebrar el Ple en sessió extraordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores.

En el primer punt es va procedir al sorteig per la formació de les Meses Electorals que hauran de fer-se càrrec de les operacions que la Llei els atribueix pel procés electoral en les eleccions municipals que s’han de celebrar el proper dia 28 de maig de 2023. Aquest va ser el resultat:

TITULARS:

  • Presidenta: ADRIANA CERVELLO ROS
  • 1ª. Vocal:  MARIA ROSA SANCHO EXPOSITO
  • 2ª.Vocal:  JOAN COMPANY MARTINEZ

SUPLENTS:

  • De president: JOSEP SERRA BAYES
  • De president: MARC FONT FONT
  • De 1ª. Vocal: MARC ORRA BOIX
  • De 1ª. Vocal: ANA MARIA TORRES GUERRERO
  • De 2ª. Vocal: FRANCESC CODINA SOLER
  • De 2ª. Vocal: ANGEL LOPEZ ARNAU

En el 2on punt es va aprovar per unanimitat la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2023. I per tant, establir que, atenent que Joan Riera, alcalde de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, exerceix els seu càrrec en règim de dedicació del 75%, li correspon ser el beneficiari de la compensació econòmica per a l’any 2023.

En el següent punt, també es va aprovar per unanimitat Aprovar com a annex al conveni de delegació subscrit entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal d’Osona per l’encàrrec de tractament de dades personals per a la prestació dels serveis de recollida selectiva de residus i/o deixalleria i recollida de voluminosos.

El darrer punt és va aprovar per unanimitat, la subscripció d’un conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Vilanova de Sau per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de enginyeria, d’acord amb la minuta del conveni que consta a l’annex del present acord.

Podreu consultar, properament en l’acta del Ple, el detall i la informació ampliada.

Darrera actualització: 16.05.2023 | 17:40