Ple celebrat dimecres 28 de juny

Divendres, 30 de juny de 2023 a les 00:00

El passat dia 28 de juny es va celebrar el Ple en sessió extraordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores.

En el primer punt es va aprovar, per unanimitat, l’acta del plens anterior. A continuació es va donar Coneixement de les resolucions de l'alcalde en matèria de nomenaments.

Designant com a tinentes d’alcalde de l’Ajuntament de Vilanova de Sau a les regidores Pilar Sancho Orra primera tinent d’alcaldia i Júlia Codina Careta segona tinent d’alcaldia. També es va fer el repartiment de regidories:

 • Pilar Sancho Orra, hisenda, turisme, agricultura i medi rural.
 • Júlia Codina Careta, Noves tecnologies, sostenibilitat i medi ambient, esports, festes, joventut i cultura.
 • Sergi Morilla Lima, ensenyament, Sanitat i la representació de l’Ajuntament en l’àmbit territorial de Sau.

En el següent punt, es va acordar que les sessions ordinàries del Ple es celebraran amb una periodicitat bimensual, el primer dilluns dels mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre, a les 21h (si escau en festiu o quan per altres motius no sigui possible celebrar-ho, és podrà avançar o posposar sense que sobrepassi de 15 dies).

Tot seguit es va aprovar la creació dels grups municipals:

GRUP MUNICIPAL SOM-HI VILANOVA I SAU CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP):

 • Jaume Orra Muntadas, (portaveu)
 • Pilar Sancho Orra
 • Júlia Codina Careta
 • Sergi Morilla Lima

GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS PER VILANOVA DE SAU

 • M. Milagros Martínez Adan, (portaveu)
 • David Quintero González
 • Sandra Deu Andreu

També es van designar com a representants de l’Ajuntament a les organitzacions i institucions:

 • Consorci Localret: Jaume Orra Muntadas
 • Consorci del Ter: Pilar Sancho Orra
 • Consorci d’Osona de Serveis Socials: Jaume Orra Muntadas
 • Consorci Espais Naturals Guilleries Savassona: Jaume Orra Muntadas i suplent en cas d’absència del titular: Sergi Morilla Lima.
 • Organització especial Osona Turisme: Pilar Sancho Orra.
 • Consell Assessor en matèria de Joventut del Consell Comarcal d’Osona: Júlia Codina Careta.
 • Associació Catalana de Municipis: Jaume Orra Muntadas.
 • Associació rutes del Romànic: Júlia Codina Careta.
 • Agrupació de Defensa Forestal: Sergi Morilla Lima.
 • Agència Energia Osona: Júlia Codina Careta.
 • Consorci de Salut d’Osona: Sergi Morilla Lima.
 • Escola de Vilanova de Sau: Sergi Morilla Lima.
 • ADRINOC: Pilar Sancho Orra.
 • Agrupació constitució manteniment funcions de secretari-intervenció: Jaume Orra Muntadas i Sergi Morilla Lima.

En següent punt, es va crear la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Vilanova de Sau amb la composició que seguidament es detalla, d’acord amb l’adscripció de membres formulada per cada grup polític municipal, a raó d’un membre per grup que actuarà amb vot ponderat en funció de la representativitat d’aquest en el Ple municipal:

 • Jaume Orra Muntadas, Alcalde-President de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, en qualitat de President.
 • Pilar Sancho Orra, regidora d’hisenda i del grup municipal som-hi Vilanova i Sau - Candidatura de Progrés (CP)
 • M. Milagros Martínez Adan, regidora del grup municipal Independents per Vilanova de Sau

A continuació es va procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres electes d’aquesta Corporació, així com el seu règim retributiu. Punt aprovat per majoria i amb l’abstenció dels regidors de la oposició.

 • Pilar Orra Sancho,  4.049,04 €, 15 % (6 h/setm.)
 • Julia Codina Careta, 4.049,04 €, 15 % (6 h/setm.)
 • Sergi Morilla Lima, 4.049,04 €, 15 % (6 h/setm.)

En el darrer punt es va procedir al sorteig per la formació de les Meses Electorals que hauran de fer-se càrrec de les operacions que la Llei els atribueix pel procés electoral de les eleccions al Congrés dels Diputats i Senat que s’han de celebrar el proper dia 23 de juliol de 2023.

Podreu consultar, properament en l’acta del Ple, el detall i la informació ampliada de la sessió.

Darrera actualització: 22.08.2023 | 12:36