Ple celebrat el dilluns 1 de febrer

Divendres, 5 de de febrer de 2021 a les 00:00

Aquest dilluns dia 1 de febrer es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori.

Un cop aprovades per unanimitat les actes del 7 de desembre de 2020, l’extraordinària del dia 18 de gener de 2021 i l’extraordinària amb caràcter urgent del dia 20 de gener de 2021, es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament en la secretaria d’aquesta Corporació i es va donar compte de les resolucions i de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 31 de desembre.

En un altre punt, es va aprovar per unanimitat delegar al Consell Comarcal d’Osona l’exercici de les competències de captura, recollida, acollida i control d’animals de companyia, que consten agrupades dins el conveni de delegació sota l’epígraf “serveis delegats” i d’acord amb les condicions que consten a la minuta del Conveni.

Tot seguit, també per unanimitat es va declarar l’obra “ Condicionament interior per a oficina i sala de reunions a la seu del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona (exp. 2020_255)” com una actuació d’utilitat municipal per concorre-hi circumstàncies socials fonamentades en la titularitat de l’edifici i en acollir en el nostre municipi l’oficina administrativa i tècnica del Consorci Guilleries Savassona. I es va aprovar la bonificació màxima del 95% en la quota de l’impost de construccions i obres.

En un dels darrers punts es va aprovar, la proposta d’acord d’incrementar en un 0,9 per cent, amb efectes a data 1 de gener de 2021, tots els conceptes salarials que no s’incrementen de forma automàtica per a l’any 2021, del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament, així com dels membres electes de la Corporació.

En el darrer punt es va aprovar, per unanimitat, el reconeixement de crèdits que consten a l'expedient a favor dels creditors corresponents per la prestació de serveis, subministraments i treballs diversos.

Podreu consultar el detall properament en l’acta del Ple i la informació ampliada a l'acta del ple.

Darrera actualització: 05.02.2021 | 19:16