Ple celebrat el dilluns 12 d’abril

Dijous, 15 d'abril de 2021 a les 00:00

El passat dilluns dia 12 d’abril es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori.

En el primer punt es va aprovar per unanimitat les dues actes anteriors dels dies 1 de febrer i l’extraordinària del dia 22 de març. A continuació es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament i l’alcalde va donar compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de l’ens.

Tot seguit, en altres punts, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 28 de febrer de 2021. En els darrers punts es va aprovar per unanimitat: Ratificar la modificació dels estatus del Consorci d’Osona de Serveis Socials, (que podreu consultar el detall properament en la publicació de l’acta) i el Compte del Patrimoni de l’exercici 2020 del municipi de Vilanova de Sau. També es va donar compte de de la liquidació del pressupost de la corporació de l’exercici 2020.

Podreu consultar properament el detall i la informació ampliada a l'acta del ple.

Darrera actualització: 15.04.2021 | 15:51