Ple celebrat el dilluns 13 de desembre

Dissabte, 18 de de desembre de 2021 a les 00:00

El passat dilluns dia 13 de desembre es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori, excepte el David Quintero que va disculpar la seva absència.

En el primer punt es va aprovar, per unanimitat dels regidors presents, les actes dels plens anteriors dels dies 4 d’octubre i 22 de novembre de 2021. A continuació es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament i l’alcalde va donar compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de l’ens. Tot seguit, en el punt següent, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 d’octubre de 2021.

En el darrer punt el secretari va informar que es dona compte del compliment als terminis previstos a la llei, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials en relació el pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament corresponent al tercer trimestre de 2021.

Podreu consultar, properament en l’acta del Ple, el detall i la informació ampliada.

Darrera actualització: 23.03.2022 | 13:43