Ple celebrat el dilluns 18 de gener

Dimecres, 20 de de gener de 2021 a les 00:00

El passat dilluns dia 18 de desembre es va celebrar el Ple en sessió extraordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori.

La sessió plenària només tenia dos punts a l’ordre del dia:

  • Aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2021.
  • Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral per a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya.

 

El primer punt es va aprovar per majoria absoluta, amb set dels sis vots dels regidors, definitivament el pressupost general de l’exercici 2021 després de desestimar les al·legacions presentades per veïns del municipi amb relació a l’aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2021, per tractar-se d’una petició que no reuneix els supòsits establerts en l’article 170.2.c) del RDL 2/2004 de 5 de març pel què s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local per la presentació de reclamacions contra el pressupost.

L’altre punt del Ple, sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral, es va aprovar retirar per unanimitat dels set regidors presents, ja que les eleccions han estat posposades fins a 30 de maig de 2021, si les circumstàncies epidemiològiques i de salut pública i de l'evolució de la pandèmia ho permet.

Podreu consultar el detall i la informació ampliada pròximament en la publicació l’acta del Ple.

Darrera actualització: 26.01.2021 | 12:56