Ple celebrat el dilluns 20 d’abril

Dimarts, 28 de d’abril de 2020 a les 00:00

El passat dilluns 20 d’abril es va celebrar el Ple en sessió ordinària a l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori.

En aquesta ocasió el ple ordinari es va realitzar en format telemàtic, condicionat per l’estat d’alarma arran de la pandèmia de la COVID-19 i es va transmetre en directe a través del canal de youtube facilitat pel Consorci Localret a l’enllaç: https://youtu.be/zIukTq9AG3U.

Un cop aprovada per unanimitat l’acta del dia 3 de febrer de 2020, es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament en la secretaria d’aquesta Corporació i es va donar compte de les resolucions i de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 31 de març de 2020.

En un altre punt es va aprovar per unanimitat l’encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona i del conveni d’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nomina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) per la Diputació de Barcelona a formalitzar d’acord amb el Conveni-tipus aprovat per la pròpia Diputació de Barcelona.

També es va aprovar per unanimitat el Compte de la Gestió Recaptatòria per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2019 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per aquest ens.

En el darrer punt de l’ordre del dia es va donar compte de la liquidació del pressupost de la corporació de l’exercici 2019. El Ple es va donar per assabentat.

Podreu consultar pròximament tot el detall i la informació ampliada a l'acta del ple.

Darrera actualització: 28.04.2020 | 17:47