Ple celebrat el dilluns 22 de juliol

Dimecres, 24 de de juliol de 2019 a les 00:00

El passat dilluns es va celebrar el Ple en sessió extraordinària a l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors del consistori.

Un cop aprovada per unanimitat dels set regidors presents, l’acta del ple de constitució del dia 15 de juny, es va donar coneixement de les resolucions de l'alcalde en matèria de nomenaments. Es va designar com a tinentes d’alcalde de l’Ajuntament de Vilanova de Sau a les regidores següents:

Primera tinent d’alcaldia: M. Milagros Martínez Adan

Segona tinent d’alcaldia: Ivet Font Font

Seguidament es va fer la resolució d’alcaldia de delegació de competències:

Mila Martínez Adan, les àrees de Promoció econòmica i desenvolupament local  i Serveis Socials.

Ivette Font Font, l’àrea de Turisme i Relacions amb les empreses turístiques del municipi.

Carles Orra Boix, les àrees d’Esports, Medi Ambient i Comunicacions.

David Quintero González, les àrees de Festes, Cultura i Joventut.

En un altre punt es va aprovar el règim de sessions ordinàries del Ple, establint que les sessions ordinàries del Ple de la corporació es celebraran amb una periodicitat bimensual, el primer dilluns dels mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, a les 21.30 hores

Tot seguit es va aprovar la creació dels grups municipals i es va designar el portaveu de cada grup.

 • GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS PER VILANOVA DE SAU

Joan Riera Comellas, que actuarà com a portaveu

M. Milagros Martínez Adan

David Quintero González

Ivette Font Font

Carles Orra Boix

 

 • GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA-VILANOVA DE SAU

Pilar Sancho Orra, que actuarà com a portaveu

 

 • GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL

Ingrid Bofill Vilamala, que actuarà com a portaveu

També es va designar com a representants de l’Ajuntament de Vilanova de Sau a les organitzacions i institucions que es relacionen els regidors que igualment s’indiquen:

 • Consorci Localret: Carles Orra Boix.
 • Consorci del Ter: Ivette Font Font.
 • Consorci d’Osona de Serveis Socials: M.Milagros Martínez Adan.
 • Consorci Espais Naturals Guilleries Savassona: Joan Riera Comellas i suplent en cas d’absència del titular: David Quintero González.
 • Organització especial Osona Turisme: M.Milagros Martínez Adan.
 • Consell Assessor en matèria de Joventut del Consell Comarcal d’Osona: David Quintero González.
 • Associació Catalana de Municipis: Joan Riera Comellas.
 • Associació rutes del Romànic: Ivette Font Font.
 • Agrupació de Defensa Forestal: Joan Riera Comellas.
 • Agència Energia Osona: Carles Orra Boix.
 • Consorci de Salut d’Osona: M. Milagros Martínez Adan.
 • Escola de Vilanova de Sau: Joan Riera Comellas.
 • ADRINOC: M. Milagros Martinez Adan.

 

Es va crear la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Vilanova de Sau amb la composició que seguidament es detalla:

 • Joan Riera Comellas, Alcalde-President de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, en qualitat de President.
 • M. Milagros Martínez Adan, regidora del grup municipal Independents per Vilanova de Sau
 • Pilar Sancho Orra, regidora del grup municipal JuntsXCatalunya.
 • Ingrid Bofill Vilamala, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM).

 

També es va aprovar l'establiment del règim de dedicació de l’alcalde que exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial, amb unes retribucions brutes de 12.398,76 euros/anuals distribuïdes en catorze pagues amb una dedicació del 75% de la seva jornada laboral.

En uns dels darrers punts del ple es va aprovar la gestió del Padró d’habitants del municipi de Vilanova de Sau –realitzada per la Diputació de Barcelona-, i els resultats de la revisió anual del Padró municipal d’habitants, de la qual resulta que la xifra oficial de població del municipi de Vilanova de Sau a 1 de gener de 2019 és de 299 habitants. I es va fer la proposta de les festes locals del municipi de Vilanova de Sau per a l’any 2020, els següents dies:

Dilluns 9 d’abril: Dijous Sant.

Dilluns 14 d’agost: Festa Major

 

En el darrer punt es va fer l’aprovació inicial del projecte de construcció d’un edifici dels vestidors de la pista poliesportiva amb un pressupost d’execució per contracte de 83.079,98 € euros (més IVA).

Podreu consultar pròximament tot el detall i la informació ampliada a l'acta del ple.    

Darrera actualització: 25.07.2019 | 10:39