Ple celebrat el dilluns 22 de març

Dimecres, 24 de de març de 2021 a les 00:00

El passat dilluns dia 22 de març es va celebrar el Ple en sessió extraordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori.

En el primer punt es va aprovar per unanimitat el Compte de la Gestió Recaptatòria per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2020 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per aquest ens.

Tot seguit es va aprovar l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) que la Diputació de Barcelona presta als ens locals de la província de Barcelona que li han encomanat l’esmentada assumpció, en els termes previstos. I donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de la qual es realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a incorporar com addenda al conveni subscrit.

En el tercer punt de l’ordre del dia es va aprovar, per unanimitat dels set regidors, la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2021.

Finalment el darrer punt es va donar coneixement del compliment de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.

Podreu consultar properament el detall i la informació ampliada a l'acta del ple.

Darrera actualització: 24.03.2021 | 12:41