Ple celebrat el dilluns 22 de novembre

Dimecres, 24 de de novembre de 2021 a les 00:00

El passat dilluns dia 22 d’octubre es va celebrar el Ple en sessió extraordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori.

En el primer punt es va fer l’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2022 per majoria absoluta de sis dels set regidors presents i el vot en contra de la regidora Pilar Sancho, per un import de 596.026,08€ de despeses ordinàries i 915.702,50€ d’inversions, fent un total d’1.511.728,58€ i els ingressos en la mateixa quantitat, per tant, el pressupost queda anivellat. També es va aprovar la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.

En el següent punt el Ple va aprovar, per unanimitat dels set regidors presents, la modificació de crèdit 4/2021.

Tot seguit es va aprovar, per unanimitat, delegar al Consell Comarcal d’Osona l’exercici de prestació en el terme municipal de Vilanova de Sau dels serveis següents, definits al pla de gestió que figura a l’annex del conveni:

  • Recollida de multiproducte
  • Recollida de vidre (envàs)
  • Recollida de fracció resta
  • Recollida de residus voluminosos
  • Servei de deixalleria mòbil
  • Manteniment de compostadors
  • Altres serveis: reparació de contenidors de la via pública i serveis extres

En aquest punt, l’alcalde va explicar que el Pla de Gestió estableix dues alternatives, una mantenir el sistema actual i l’altre la construcció d’àrees d’aportació i que s’ha d’estudiar amb detall aquesta segona opció. (Podeu ampliar els detalls properament a l’acta del Ple).

En el següent punt, es va aprovar inicialment el projecte de reparació de paviment i construcció de mur a la Plaça Major. També es va aprovar, per majoria absoluta de sis dels set regidors presents i el vot en contra de la regidora Pilar Sancho.

En el 5è punt es va aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova denominació Consorci del Ter) acordada per l’Assemblea General del Consorci per acord plenari del passat 2 d’octubre.

Per finalitzar es va aprovar que aquest any es vol continuar amb la tradició obsequiar a les persones empadronades (a data 12 de novembre de 2021) al municipi amb una participació de la loteria de Nadal del número 23750.

Podreu consultar, properament en l’acta del Ple, el detall i la informació ampliada.

Darrera actualització: 24.11.2021 | 17:41