Ple celebrat el dilluns 4 de febrer

Dimarts, 5 de febrer de 2019 a les 00:00

El passat dilluns es va celebrar el Ple en sessió ordinària a l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors del consistori.

Un cop aprovada per unanimitat  l’acta de la sessió anterior del dia 26 de novembre, es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament a la secretaria d’aquesta Corporació i es va donar compte de les resolucions i de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 31 de desembre de 2018, que en podreu consultar el detall pròximament a l’acta del ple.  

Tot seguit, es va donar compte de l’informe trimestral, corresponent al quart trimestre de 2018, de lluita contra la morositat, indicant que l’Ajuntament havia donat compliment als terminis de pagament previstos en aquesta llei.

També es va aprovar per unanimitat l’expedient de declaració de crèdit incobrable presentat per l’ORGT.

En un altre punt, també es va aprovar el conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona, l'Associació per a la Defensa dels Animals d'Osona i l'Ajuntament de Vilanova de Sau, per a la recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts. Així com els annexos que consten a l’expedient del conveni interadministratiu de col·laboració per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de diferents programes de l’àrea d’atenció a les persones, signat entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Vilanova de Sau.

En el darrer punt es va notificar l’increment dels conceptes retributius del personal al servei de l’administració i dels membres de la corporació.

Podreu consultar pròximament tot el detall i la informació ampliada a l'acta del ple.    

Darrera actualització: 16.05.2019 | 09:20