Ple celebrat el dilluns 7 de desembre

Dijous, 10 de desembre de 2020 a les 00:00

Aquest dilluns dia 7 de desembre es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori.

Un cop aprovada per unanimitat l’acta del passat 19 d’octubre de 2020, es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament en la secretaria d’aquesta Corporació i es va donar compte de les resolucions i de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 31 d’octubre de 2020. També es va donar compte del compliment als terminis previstos per la lluita contra la morositat corresponent al tercer trimestre de 2020.

En un altre punt, es va donar compte de la modificació de l’organització del cartipàs d’aquest Ajuntament. És va delegar l’àrea de cultura, fins ara encapçalada per el regidor David Quintero, a la regidora d’Esquerra Republicana Íngrid Bofill que entra a formar part de l’equip de govern.

Tot seguit, es va aprovar inicialment el pressupost municipal i tots els documents que l’integren per a l'exercici de 2021 amb l’únic vot en contra de la regidora Pilar Sancho.

En els següents punts es va aprovar per unanimitat la proposta de modificació de la taxa de subministrament d’aigua i la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova de Sau per el manteniment del servei d’arxiu municipal. També es va aprovar la gestió del Padró d’habitants del municipi. La xifra oficial de població de Vilanova de Sau a 1 de gener de 2020 és de 312 habitants.

En un dels darrers punts es va aprovar l'adhesió d’aquest Ajuntament a l'Associació MOVIMENT PAÍS RURAL amb efectes a 1 de gener de 2021.

Per finalitzar es va aprovar que aquest any es vol continuar amb la tradició obsequiar a les persones empadronades al municipi amb una participació de la loteria de Nadal del número 73693 .

Podreu consultar el detall properament en l’acta del Ple i la informació ampliada a l'acta del ple.

Darrera actualització: 05.11.2021 | 13:10