Ple celebrat el dilluns 7 de juny

Dijous, 10 de de juny de 2021 a les 00:00

El passat dilluns dia 7 de juny es va celebrar el Ple en sessió ordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori.

En el primer punt es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió anterior del passat 12 d’abril. A continuació es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament i l’alcalde va donar compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de l’ens.

Tot seguit, en altres punts, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 d’abril de 2021. En els dos darrers punts es va el Ple es va donar per assabentat del compliment als terminis previstos a la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials en relació el pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament corresponent al primer trimestre de 2021. En l’últim es va aprovar per unanimitat designar com a representants de l’Ajuntament de Vilanova de Sau a la Junta de l’agrupació dels municipis de Tavèrnoles i Vilanova de Sau per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria de classe tercera, a l’alcalde, Joan Riera i a la primera tinent d’alcalde, Mila Martínez. Així com notificar aquest acord al consistori de Tavèrnoles.

Podreu consultar properament el detall i la informació ampliada a l'acta del ple.

Darrera actualització: 10.06.2021 | 12:23