Ple celebrat el dilluns 8 de juny

Divendres, 12 de juny de 2020 a les 00:00

El passat dilluns 20 d’abril es va celebrar el Ple en sessió ordinària a l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori. En aquesta ocasió el ple ordinari ja va tenir lloc a la Sala de Plens.

Un cop aprovada per unanimitat l’acta del passat 20 d’abril de 2020, es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament en la secretaria d’aquesta Corporació i es va donar compte de les resolucions i de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 d’abril de 2020.

En un altre punt es va aprovar el Compte del Patrimoni de l’exercici 2019 del municipi de Vilanova de Sau i es va acordar trametre còpia d’aquest a la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement.  

En el darrer punt es va acordar la resolució en el “Posicionament de l’Ajuntament de Vilanova de Sau en relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural” i notificar l’acord al Parlament de Catalunya i al Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest punt es va aprovar, tot i el vot encontra de la Regidora Pilar Sancho que va justificar el seu vot en contra perquè li fa falta més informació sobre aquesta qüestió.

En les mocions, el Ple va acordar per unanimitat,  manifestar el rebuig al sistema monàrquic espanyol. Demanar al Congrés dels Diputats la creació d’una comissió d’investigació que permeti investigar les presumptes irregularitats comeses per membres de la Família Reial  i les seves possibles influències en la política diplomàtica i comercial de l'Estat espanyol amb l'Aràbia Saudita. També, expressar el suport a qualsevol iniciativa encaminada a denunciar l’opacitat de la monarquia espanyola i finalment traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del Senat.

En l’apartat de preguntes, la regidora Íngrid Bofill es va interessar per com està el tema de la càrrega de vehicles elèctrics. L’alcalde va explicar que s‘estan fent les gestions amb la companyia elèctrica per incrementar la potència.

La regidora Pilar Sancho va preguntar per la carta que s’ha distribuït al veïns. L’alcalde va manifestar que la carta dona explicació a la ubicació que s’ha escollit per construir vestuaris, ja que les alternatives que hi havia presentaven diversos problemes.

L’alcalde també comentar que s’obrirà la piscina, però que dia a dia es va modificant la normativa i que s’estarà a allò que es dicti per part de l’autoritat sanitària corresponent en relació a la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel Covid-19. L’alcalde també va explicar que no sabem què passarà amb la Festa Major d’enguany i que segurament s’hauran de fer menys coses que altres anys.

Podreu consultar pròximament tot el detall i la informació ampliada a l'acta del ple.

Darrera actualització: 12.06.2020 | 10:13