Ple celebrat el dilluns 9 de desembre

Dimarts, 10 de desembre de 2019 a les 00:00

El passat dilluns es va celebrar el Ple en sessió ordinària a l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors del consistori.

Un cop aprovades per unanimitat les actes dels dies 14 i 22 d’octubre de 2019, es va posar a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament en la secretaria d’aquesta Corporació i es va donar compte de les resolucions i de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 d’octubre de 2019.

En un altre punt es va aprovar per majoria absoluta, tot i el vot en contra de la regidora Pilar Sancho, el pressupost general per a l’exercici de 2020. Amb un total equilibrat de ingressos i despeses de 539.329,16 €. Així com la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral. Juntament amb la modificació d’un dels llocs de treball.

Tot seguit, es va aprovar amb 6 vots a favor i un sol en contra, l’adjudicació del contracte d’obres de construcció de l’edifici dels vestidors de la pista poliesportiva per un valor estimat del contracte de 83.079,98 €. L’adjudicació del contracte d’obres de la xarxa de distribució d’aigua municipal al sector de Can Morilla per un valor estimat del contracte de 70.985,64 € i del ferm de diversos camins de Vilanova de Sau – Camí de la Riba- per un valor estimat del contracte de 71.229,06 €.

Finalment es va aprovar, la participació del sorteig del número de la loteria de Nadal  67618, de les persones empadronades (a data 30 de novembre), a més de treballadors i col·laboradors de l’Ajuntament. L’Ajuntament participa amb 66€.

Podreu consultar pròximament tot el detall i la informació ampliada a l'acta del ple.    

Darrera actualització: 11.12.2019 | 15:46