Ple celebrat el dimecres 11 de maig

Divendres, 13 de maig de 2022 a les 00:00

El passat dimecres dia 11 de maig es va celebrar el Ple en sessió extraordinària a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors i regidores del consistori, excepte Ivette Font.

En el primer punt es va aprovar la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2022. En els dos següents punts, i a causa d’haver-se produït la defunció de la persona nomenada per ocupar el càrrec de jutgessa de Pau, es va aprovar convocar públicament la vacant de jutge/essa de Pau titular i és va formular la proposta de nomenament de jutge de pau substitut al Sr. Josep Puig Arrom.

En un altre punt es va aprovar la xifra oficial d’habitants a 1 de gener de 2022 de 320 habitants. A continuació es va donar coneixement del compliment de la Llei, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.

En els dos darrers punts es va aprovar l’inici de l'expedient per a la contractació de les obres de reforma de l’edifici annex de l’Escola i l’expedient de contractació i del Plec de clàusules administratives particulars per a l’execució d’aquestes obres de reforma.

Podreu consultar, properament en l’acta del Ple, el detall i la informació ampliada.

Darrera actualització: 17.06.2022 | 17:55