Recordeu que cada gota compta!

Dijous, 14 de juliol de 2022 a les 01:00

L’escassetat d’aigua que patim ens obliga a ser més curosos que mai amb l’aigua.

A conseqüència de l’actual escenari de sequera pluviomètrica severa, la Riera Major no disposa de cabal suficient pel subministrament necessari a la població, per aquest fet caldrà omplir els dipòsits mitjançant camions cisternes.

Per tot això, cal aplicar les següents mesures de gestió i limitació de consum d’aigua:

  • Queda prohibit el reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular.
  • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estàtic de l’aigua.
  • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia, així com la neteja de cotxes.
  • L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals.

La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada al re-omplert parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

Podeu consultar el BAN en els documents adjunts.

Darrera actualització: 18.07.2022 | 11:05