Subvencions i ajuts 2023

Dijous, 7 de setembre de 2023 a les 00:00

L’Ajuntament de Vilanova de Sau ha convocat diferents ajuts i subvencions com altres anys.

SUBVENCIÓ PER LA MOBILITAT DELS JOVES EN L'ÀMBIT FORMATIU 

Podran ser beneficiaris/as d'aquestes subvencions les persones físiques que reuneixin les següents condicions:

Estar empadronat/da a Vilanova de Sau, com a mínim durant un any.
Tenir entre 16 i 25 anys.
Cursar batxillerat, estudis universitaris, cicles formatius de grau superior o grau mitjà homologats per la Generalitat de Catalunya.
En el cas de les persones joves que no tenen nacionalitat espanyola, tenir permís de la residència.

SUBVENCIÓ PER A L'ESCOLARITZACIÓ AL MUNICIPI DE VILANOVA DE SAU.

L’objectiu és fomentar l’escolarització al poble de Vilanova de Sau evitant la reducció d’alumnes de l’escola rural. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions:

Pares, mares o tutors, veïns de Vilanova de Sau, que escolaritzin el segon o successius fills a l’escola de Vilanova de Sau en els cicles d’infantil i primària a partir de qualsevol curs del cicle infantil, i sempre que com a mínim un altre germà estigui o hagi estat escolaritzat en aquest centre fins finalitzar-hi el cicle de primària i el fill escolaritzat figuri empadronat en el municipi.

El termini de sol·licitud finalitza al mes de la publicació de l’anunci.

SUBVENCIÓ PEL FOMENT DE LA NATALITAT.

Podran ser beneficiaris/àries les persones físiques. Pares, mares o tutors, veïns de Vilanova de Sau i empadronats en el municipi, que tinguin un segon o successius fills, siguin biològics o adoptius.

SUBVENCIÓ PER LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES I PER FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓ. 

Aquestes subvencions van  destinades a la rehabilitació d'edificis i per al foment de la construcció de nous habitatges en el municipi de Vilanova de Sau per a l'any 2023.

SUBVENCIÓ PER SUFRAGAR DESPESES DE SEPELI

Aquesta subvenció està destinada ajudar en les despeses de sepeli a les famílies en el municipi de Vilanova de Sau 

Podeu trobar més informació i descarregar els edictes als documents adjunts.

 

Darrera actualització: 03.10.2023 | 09:14