Subvencions i ajuts

Dimarts, 14 de juliol de 2020 a les 00:00

L’Ajuntament de Vilanova de Sau ha convocat diferents ajuts i subvencions.

Subvencions per la mobilitat dels joves en l’àmbit formatiu per l’any 2020

Podran ser beneficiaris/as d'aquestes subvencions les persones físiques que reuneixin les següents condicions:
Estar empadronat/da a Vilanova de Sau, com a mínim durant un any.
Tenir entre 16 i 25 anys.
Cursar batxillerat, estudis universitaris, cicles formatius de grau superior o grau mitjà homologats per la Generalitat de Catalunya.
En el cas de les persones joves que no tenen nacionalitat espanyola, tenir permís de la residència.

 

Subvencions a l’escolarització per l’any 2020.

L’objectiu és fomentar l’escolarització al poble de Vilanova de Sau evitant la reducció d’alumnes de l’escola rural. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions: Pares, mares o tutors, veïns de Vilanova de Sau, que escolaritzin el segon o successius fills a l’escola deVilanova de Sau en els cicles d’infantil i primària a partir de qualsevol curs del cicle infantil, i sempre que com a mínim un altre germà estigui o hagi estat escolaritzat en aquest centre fins finalitzar-hi el cicle de primària i el fill escolaritzat figuri empadronat en el municipi. El termini de sol·licitud finalitza al mes de la publicació de l’anunci.

 

Subvencions al foment de la natalitat per a l’any 2020. Podran ser beneficiaris/àries les persones físiques. Pares, mares o tutors, veïns de Vilanova de Sau i empadronats en el municipi, que tinguin un segon o successius fills, siguin biològics o adoptius.

 

Subvenció a la rehabilitació d’habitatges i per fomentar la construcció. Aquestes subvencions van  destinades a la rehabilitació d'edificis i per al foment de la construcció de nous habitatges en el municipi de Vilanova de Sau per a l'any 2020.

 

Subvenció enterrament.  Aquesta subvenció està destinada ajudar en les despeses de sepeli a les famílies en el municipi de Vilanova de Sau per a l'any 2019.

 

Subvenció urgència social.  L'objectiu d'aquestes subvencions és atorgar prestacions econòmiques d'urgència social a les famílies necessitades del municipi.
Podran ser beneficiaris de les ajudes qualsevol persona i / o família que es trobin en una situació de dificultat socioeconòmica i per les quals les ajudes establertes siguin necessaris per a contenir o evitar l'empitjorament de la situació.

Podeu trobar més informació i descarregar els edictes a: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=830360009

Darrera actualització: 14.07.2020 | 20:03