Tinença de gossos

Dimarts, 12 de maig de 2020 a les 00:00

El civisme ens beneficia a tots, comptem amb tu!

Durant les últimes setmanes s’ha detectat en el municipi comportaments pocs cívics en relació a la tinença de gossos.

Us recordem que les persones propietàries de gossos, gats i fures teniu l’obligació d’identificar-los amb la implantació d’un microxip homologat i també de censar-los al registre censal de l’Ajuntament de Vilanova de Sau.

Per poder-los registrar, els animals han de disposar de la cartilla sanitària en la qual consti el número de microxip i les dades de la persona propietària.

També us recordem que la persona posseïdora d'un animal, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix la legislació.

Durant la conducció de gossos les persones que condueixen gossos han de retirar els excrements de la via pública i es prohibeix que els animals orinin en les zones enjardinades i parcs, façanes d’edificis i portalades.

També us recordem que els animals han d’anar lligats, amb la corresponent corretja.

A més a més, les persones conductores de gossos potencialment perillosos (GPP) han de tenir en compte que han de disposar d’una llicència administrativa específica que se sol·licita a l’Ajuntament de Vilanova de Sau i que només poden ser conduïts per persones majors de 18 anys.

Tenint en compte els reiterats avisos que s’han fet sobre aquesta qüestió, es procedirà a la imposició de les sancions que oscil·len entre 60,10 euros i 1.502,53 euros, d’acord amb Ordenança municipal reguladora de la tinença i conducció de gossos a la via pública aprovada per l’Ajuntament en data 5 de juliol de 2004.

També us volem recordar que no és permès alimentar de manera general els animals (gossos, gats) a la via pública, parcs, solars o altres espais, similars, per raons sanitàries i d’higiene.

La brutícia ocasionada pels gats són un problema cada vegada major que embruta la via pública i causa problemes d'higiene als vianants.

Darrera actualització: 12.05.2020 | 18:44