Grups municipals

Grups Municipals

D’acord amb l’article 24 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’han constituit a l’Ajuntament els següents grups polítics

Independents Vilanova de Sau - Candidatura de Progrès

Portaveu: Sr. Joan Riera Comellas.

Convergència i Unió (CIU)

Portaveu: Sra. Pilar Sancho Orra

Darrera actualització: 05.12.2018 | 12:28
Darrera actualització: 05.12.2018 | 12:28