Grups municipals

Grups Municipals

D’acord amb l’article 24 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’han constituit a l’Ajuntament els següents grups polítics

Independents per Vilanova de Sau

Portaveu: Sr. Joan Riera Comellas.

Junts per Catalunya

Portaveu: Sra. Pilar Sancho Orra

Esquerra Republicana

Portaveu: Ingrid Bofill Vilamala

Darrera actualització: 11.10.2019 | 09:42
Darrera actualització: 11.10.2019 | 09:42