Programa d'actuació municipal PAM 2015-2019

El Pla d'Actuació Municipal s'elabora a l'inici de cada mandat i estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l'acció del govern. És, per tant, el full de ruta municipal que orienta quin model volem pel nostre poble.

El programa d’aquests quatre propers anys es defineix en dues grans àrees: la primera l’Atenció a les persones i particularment un programa d’assistència i suport a la gent gran. I la segona el Manteniment i construcció de serveis d’una manera sostenible amb el municipi i el medi ambient.

En la primera potenciarem del serveis socials domiciliaris amb atenció a les persones. Manteniment del servei mèdic: metge i infermer. Continuarem el suport a l’escola de Vilanova de Sau i a la llar d’infants, a l’escolarització, pels llibres d’aprenentatge, pel servei de monitoratge i els ajuts a la natalitat. Canvi de caldera de biomassa a l’escola. Redacció del Pla Jove de Vilanova de Sau pel 2016-2020. Suport a les iniciatives juvenils i a la Comissió de festes Els Camarrojos. Estudiarem la problemàtica del transport escolar a la recerca d’una solució que faciliti els desplaçaments dels estudiants del nostre poble. Continuarem amb la implicació i la participació en les activitats culturals, esportives, turístiques... que es realitzen amb el mateix denominador comú, la implicació i col·laboració de molts veïns i veïnes per tant la participació ciutadana, sense la qual no es podrien dur a terme les activitats que es programen des de l’Ajuntament.

En la Segona Manteniment i construcció de serveis d’una manera sostenible amb el municipi i el medi ambient, tenim previst l’execució de l’obra del passeig de Verdaguer i la rotonda a l’entrada del poble. Restauració del ferm del carrer de les Escoles. Redacció d’un Pla Ordenació d’Urbanisme Municipal (POUM). Construir un aparcament municipal al carrer de les Guilleries,  un rentador de cotxes a la zona esportiva, un edifici de serveis a la zona de les barbacoes del pantà de Sau. La dinamització de la zona esportiva i les piscines. Fer el manteniment de la xarxa de camins. Proposarem la retolació de les cases antigues del poble.

Continuarem potenciant la Fira d’herbes remeieres com a motor de desenvolupament econòmic del municipi. Crearem una gran àrea de promoció local que inclogui les regidories de Turisme, Comunicació i Cultura. Es donarà suport al projecte d’horta ecològica i sostenible (Km.0) a la zona de ca l’Escarrà, amb un pla de desenvolupament econòmic i cultural, on es podran realitzar activitats relacionades amb l’horticultura i el medi ambient. La reorganització del punt d’informació de l’entrada del poble. Amb la construcció del nou edifici de serveis, a l’àrea de les barbacoes del pantà de Sau, regularem i controlarem els accessos i usos d’aquesta  zona. Continuarem vetllant pel medi ambient i la cura del nostre paisatge.

Escoltarem i estudiarem les propostes i les iniciatives culturals, econòmiques, lúdiques i de tot tipus, dels veïns i de les veïnes del municipi i facilitarem portar-les a terme.

Treballarem per portar la fibra òptica a les llars del poble i solucionar els punts sense cobertura d'Internet. Així com potenciarem els tràmits electrònics de l’Ajuntament evitant desplaçaments.


Tenim un Ajuntament sense deutes i amb una gestió molt curosa dels recursos proveirem els nostres veïns i veïnes de tots els serveis necessaris per fer d’aquest poble, un poble millor.

Darrera actualització: 05.12.2018 | 12:47