Contractes

En aquest apartat es publica la informació contractual següent:

  • Licitacions en curs
  • Composició de les meses de contractació
  • Actes de les meses de contractació
  • Contractes formalitzats
  • Modificacions contractuals, pròrrogues, licitacions suspeses...
  • Llistat de proveïdors i adjudicataris.

Per a més informació sobre l'estat dels procediments de contractació aneu a l'enllaç següent: Contractació pública de l'Ajuntament

En aquest enllaç del portal de transparència de l'Ajuntament podeu consultar tota la informació relativa a la contractació pública, tots els contractes formalitzats majors i menors.

Darrera actualització: 17.11.2022 | 11:49
Darrera actualització: 17.11.2022 | 11:49