Inventari general de patrimoni

En aquest apartat es recull el darrer Inventari municipal de béns (inventari general consolidat) aprovat pel Ple.

El patrimoni els ens locals està constituït per tots els béns i drets que els pertanyen, sigui quina sigui la seva naturalesa, i el títol d'adquisició.

Darrera actualització: 19.04.2021 | 14:02
Darrera actualització: 19.04.2021 | 14:02