Pressupostos i Liquidació

Podeu consultar les liquidacions i pressupostos municipals en els següent enllaços:

Pressupostos i Liquidacions a la seu electrònica

Pressupostos I Liquidacions municat

I també podeu consultar el compliment de les obligacions de tramesa de documentació economico financera dels ens locals i d'altres entitats públiques  la Generalitat de Catalunya i a la Sindicatura de Comptes.

Accedir a la informació

 

 

 

Darrera actualització: 11.12.2018 | 12:03
Darrera actualització: 11.12.2018 | 12:03