Relació llocs de treball

PLANTILLA DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 2022

Actualment, a l'Ajuntament de Vilanova de Sau no hi ha càrrecs de confiança ni  personal directiu.

A. Personal funcionari:

  • Secretari-Interventor amb habilitació nacional (grup A1): 1
  • Tècnic/a de suport jurídic (Grup A1): 1

B. Personal laboral:

  • Administrativa (grup C1): 1
  • Operari de manteniment (E): 1
  • Monitor/a de menjador (E): 1

C. Retribucions brutes del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament

Personal  funcionari  
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS SECRETARI-INTERVENTOR  10.000,00€
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS TÈCNIC DE SUPORT JURIDIC 80%  12.298,00€
TRIENNIS FUNCIONARIS     1.915,00€
COMPLEMENT DE DESTÍ SECRETARI-INTERVENTOR    4.600,00€
COMPLEMENT DE DESTÍ TÈCNIC DE SUPORT JURÍDIC 80%    5.158,00€
COMPLEMENT ESPECÍFIC SECRETARI-INTERVENTOR  18.320,00€
COMPLEMENT ESPECÍFIC TÈCNIC DE SUPORT JURÍDIC 80%    3.450,00€
Personal laboral  
RETRIBUCIONS BÀSQUES PERSONAL LABORAL FIX ADMINISTRATIVA  15.600,00€
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX BRIGADA  11.200,00€
ALTRES REMUNERACIONS-COMPLEMENT DESTÍ BRIGADA    4.800,00€
ALTRES REMUNERACIONS-COMPLEMENT ESPECÍFIC BRIGADA  15.900,00€
PERSONAL LABORAL TEMPORAL MONITORA    9.000,00€
PERSONAL LABORAL TEMPORAL PERSONAL PISCINES       3.100,00€
PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANS OCUPACIÓ    7.500,00€
PERSONAL LABORAL TEMPORAL AJUDANT DE BRIGADA  23.400,00€
   
Incentius al rendiment  
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRATIVA    9.700,00€
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT MONITORA    1.300,00€
Darrera actualització: 14.02.2022 | 14:56
Darrera actualització: 14.02.2022 | 14:56