Relació llocs de treball

PLANTILLA DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 2024

Actualment, a l'Ajuntament de Vilanova de Sau no hi ha càrrecs de confiança ni  personal directiu.

A. Personal funcionari:

  • Secretari-Interventor amb habilitació nacional (grup A1): 1
  • Tècnic/a de suport jurídic (Grup A1): 1

B. Personal laboral:

  • Administrativa (grup C1): 1
  • Operari de manteniment (E): 1

 

 

 

Darrera actualització: 13.05.2024 | 14:46
Darrera actualització: 13.05.2024 | 14:46