Relació llocs de treball

PLANTILLA DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 2021

Actualment, a l'Ajuntament de Vilanova de Sau no hi ha càrrecs de confiança ni  personal directiu.

A. Personal funcionari:

  • Secretari-Interventor amb habilitació nacional (grup A1): 1
  • Tècnic/a de suport jurídic (Grup A1): 1

B. Personal laboral:

  • Administrativa (grup C1): 1
  • Operari de manteniment (E): 1
  • Monitor/a de menjador (E): 1

C. Retribucions brutes del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament

Personal  funcionari (Secretari i tècnic de suport jurídic)  
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS (SECRETARI-INTERVENTOR) 9.795,00 €
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS (TÈCNIC DE SUPORT JURIDIC 80%) 12.298,00 €
TRIENNIS FUNCIONARIS  1.508,00 €
COMPLEMENT DE DESTÍ (SECRETARI-INTERVENTOR) 4.503,00 €
COMPLEMENT DE DESTÍ (TÈCNIC DE SUPORT JURÍDIC 80%) 5.158,00 €
COMPLEMENT ESPECÍFIC (SECRETARI-INTERVENTOR) 17.948,00 €
COMPLEMENT ESPECÍFIC (TÈCNIC DE SUPORT JURÍDIC 80%) 3.450,00 €
Personal laboral  
RETRIBUCIONS BÀSQUES PERSONAL LABORAL FIX  ADMINISTRATIVA 15.370,00 €
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX  BRIGADA 11.010,00 €
ALTRES REMUNERACIONS-COMPLEMENT DESTÍ BRIGADA- 4.750,00 €
ALTRES REMUNERACIONS-COMPLEMENT ESPECÍFIC BRIGADA- 15.640,00 €
PERSONAL LABORAL TEMPORAL MONITORA 14.160,00 €
PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINES 3.200,00 €
PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANS OCUPACIÓ 10,00 €
Incentius al rendiment  
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRATIVA 9.450,00 €
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT MONITORA 9.500,00 €
Darrera actualització: 10.03.2021 | 15:06
Darrera actualització: 10.03.2021 | 15:06