Seu electrònica

Mesures excepcionals per COVID-19

D’acord amb la declaració de l’estat d'alarma (Reial Decret 463/2020, de 14 de març), el còmput dels terminis de tramitació resta suspès 15 dies naturals, fins el proper dia 29 de març. La tramitació es reprendrà el dia 30 de març de 2020 en el punt en el que en cada cas es trobés en decretar-se'n la suspensió.

Per evitar la propagació del Coronavirus SARS-cov-2, com a mesura preventiva extraordinària, el registre presencial de l’Ajuntament romandrà temporalment tancat.

El registre electrònic està operatiu les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge.

Què és la Seu electrònica?

És un espai electrònic de relació amb l'Administració, és a dir, un punt d'accés únic a disposició de la ciutadania i de les empreses que representa una nova manera de realitzar les gestions públiques, sense condicionaments horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Es configura una oficina virtual oberta a totes hores i tots els dies de l'any.

La normativa vigent reconeix el dret de la ciutadania i les empreses a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics i, per tant, sorgeix la necessitat de creació de la Seu electrònica. I així, també, se n'assegura la disponibilitat, l'accés, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades que s'hi gestionen.

La Seu electrònica garanteix que la informació publicada és de qualitat i una navegació i comunicació segures. Tot sota l'aixopluc de la correcta aplicació dels principis d'accessibilitat, seguretat, responsabilitat, disponibilitat, neutralitat i interoperabilitat de la normativa establerta, i de tots els altres, que en siguin d'ús generalitzat per a la ciutadania.

https://www.seu-e.cat/web/vilanovadesau

Darrera actualització: 16.03.2020 | 13:38
Darrera actualització: 16.03.2020 | 13:38