Ple abril de 2018 - Ordinari

Dilluns, 9 d'abril de 2018 a les 21.30 h

El passat dilluns es va celebrar el Ple en sessió ordinària a l'Ajuntament de Vilanova de Sau, amb l'assistència de tots els regidors del consistori excepte Èric Vilamitjana.

Un cop aprovades les actes de les sessions anteriors del dia 5 de febrer, es va donar compte de les resolucions i de l’Estat d’execució del Pressupost que en podreu consultar el detall properament en l’acta del ple.

En el següent punt, es va donar compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 28 de febrer de 2018. Tot seguit també es va donar compte de la liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2017 i es va aprovar per unanimitat el compte de patrimoni exercici 2017.

També es va aprovar per unanimitat l'aprovació inicial de l’ordenança municipal de l’ús de l’àrea d’autocaravanes de Vilanova de Sau i sotmetre a informació pública els acords en aquest punt. En el següent es va acordar ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords adoptats per l’Assemblea en dates 30 de setembre de 2015 i 28 de setembre de 2017 i aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter.

En els darrers punts es va acordar per unanimitat formular la proposta de les festes locals del municipi de Vilanova de Sau per a l’any 2019, els dies:

Dijous 18 d’abril - Dijous Sant.

Divendres 16 d’agost – Festa Major

També van acorda per unanimitat introduir per urgència un punt a l’ordre del dia per l’aprovació de la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2108.

En el darrer punt de mocions, precs i preguntes  l’alcalde va informar que les obres del Passeig J. Verdaguer han finalitzat i que en breu es signarà l’acta de recepció de l’obra. També va comunica que es demanarà el canvi de destí de la baixa que podria servir per l’arranjament de la carretera de la Riba.

 

Darrera actualització: 12.12.2018 | 12:04