Ple juliol de 2018 - Ordinari

Dilluns, 30 de juliol de 2018 a les 21.30 h

El passat dilluns es va celebrar el Ple en sessió ordinària a l'Ajuntament de Vilanova de Sau.

Un cop aprovades les actes de la sessió anterior del dia 4 de juny, es va donar compte de les resolucions i de l'estat d'execució del vigent pressupost municipal a data 30 de juny de 2018 que en podreu consultar el detall properament en l'acta del ple.

Tot seguit, es va donar compte de l'informe trimestral, corresponent al segon trimestre de 2018, de lluita contra la morositat, indicant que l'Ajuntament havia donat compliment als terminis de pagament previstos en aquesta llei.

En un altre punt es va aprovar, per unanimitat, l'esborrany de conveni elaborat pel Consorci per la gestió de residus urbans d'Osona per l'establiment d'un preu públic extraordinari.

També per unanimitat es va aprovar incrementar en un 1,5%, amb efectes a data 1 de gener de 2018. I en un 0,25% addicional, amb efectes a data 1 de juliol de 2018, tots els conceptes salarials que no s'incrementen de forma automàtica d'acord amb la Llei de pressupostos de l'Estat per a l'any 2018 del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament.

En els darrers punts es va aprovar, també per unanimitat,  inicialment l'expedient de constitució de l'agrupació dels Ajuntaments de Tavèrnoles i Vilanova de Sau per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretari – Interventor. Seguidament es va aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) de l'Ajuntament de Vilanova de Sau.

 

Darrera actualització: 12.12.2018 | 12:02