Pla local de Joventut

Un Pla Local de Joventut de Vilanova de Sau (PLJVS) és una eina de planificació estratègica per orientar les polítiques de joventut d’un municipi. 
 

La planificació de les polítiques és un procés que ens permet, en primer lloc, conèixer la realitat juvenil i les polítiques del municipi, en segon lloc, prioritzar aquelles necessitats que podem treballar tenint en compte els recursos dels que disposem i finalment, dirigir i avaluar les polítiques i actuacions dissenyades. 

Tot aquest procés és imprescindible per garantir l’adequació i la incidència de les polítiques en el territori. 

Abans d’entrar en matèria és necessari referenciar el marc teòric i normatiu on se sustenta aquest pla:

  • Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010 - 2020.
  • La Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya 33/2010 de l’1 d’Octubre que s’articula en comunió amb el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010 - 2020.
  • Decret 90/2013 on s’aprova aquest Pla Nacional de Joventut.


El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010 - 2020 marca quatre principis rectors que hauran d’orientar tot el procés de planificació, disseny, implementació i avaluació del PLJVS. Aquests principis són els següents:

Integralitat: Aquest principi reconeix la multicausalitat de les necessitats i problemàtiques juvenils i aposta pel treball transversal i en xarxa alhora d’abordar les polítiques de joventut.

Transformació: Aquest principi posa de manifest la necessitat d’incorporar estratègies d’inclusió per lluitar contra les desigualtats socials a través de les polítiques de joventut.

Qualitat: L’adequació a la realitat, la proximitat, l’avaluació o la innovació són aspectes claus per tal d’elaborar un pla eficaç i eficient amb capacitat d’incidència real al territori.

Participació: El consens i la corresponsabilitat entre tots els agents ens han de permetre cohesionar el territori, adequar-nos a la seva realitat i fomentar la cultura participativa. 

Darrera actualització: 05.12.2018 | 12:46